Anotnín Polášek bol dlhoročným členom českého klubu chovateľov holubov rysov a viackrát sme sa s ním stretli na výstave výletkov v Tečoviciach.