Predsedníctvo

Predseda - RNDr. Juraj Moško, PhD.
Podpredseda - Rudolf Kullač
Tajomník - MUDr. Martin Boldiš

Pokladníčka

Dana Žáková

Revízna komisia

Karol Szabó

Kronikár

Ľubomír Vlčko st.

Poradca chovu

Ing. Ján Sabolčík