Predsedníctvo

Predseda - Ing. Moško Miroslav
Podpredseda - Hudák Jozef
Tajomník - Petraško Jozef

Pokladníčka

Žáková Dana

Revízna komisia

Beňačka Róbert
Pavel Holečka

Kronikár

Vlčko Ľubomír, st.

Poradca chovu

Moško Juraj