nedeľa, 28. január 2018

Národná poľská výstava - Kielce 2018 - Rysy

nedeľa, 28. január 2018

Prošovický rys chochlatý - šlachtenie - čierny šupinatý - Waldemar Bucki

Prošovický rys chochlatý - šlachtenie - čierny šupinatý - Stanislaw Bucki

Prošovický rys chochlatý - šlachtenie - čierny bielopásavý - Waldemar Bucki

Staropoľský rys - 0,1 - 94b - žltý šupinatý - Kazimierz Placzkowski

Staropoľský rys - 1,0 - 95b - Víťaz - žltý šupinatý - Kazimierz Placzkowski

Staropoľský rys - 0,1 - 94b - modrý bielopásavý - Andrzej Czardybon

Staropoľský rys - 1,0 - 0b - červený šupinatý - Przemyslaw Chojan

Staropoľský rys - 0,1 - 94b - modrý šupinatý - Przemyslaw Chojan

Staropoľský rys - 0,1 - 94b - modrý šupinatý - Stanislaw Bucki

Staropoľský rys - 1,0 - 95b - Čestná cena - čierny šupinatý - Marek Rzepka

Staropoľský rys - 1,0 - 94b - čierny šupinatý - Waldemar Bucki

1,0 - 95b - Majster - strieborný šupinatý - Kazimierz Placzkowski

1,0 - 96b - Majster - strieborný šupinatý - Kazimierz Placzkowski

0,1 - 95b - strieborný šupinatý - Krzysztof Niedzelski

1,0 - 95b - Čestná cena - modrý šupinatý - Stanislaw Szklarz

1,0 - 94b - modrý šupinatý - Kazimierz Placzkowski

0,1 - 92b - modrý šupinatý - Juraj Moško

1,0 - 92b - modrý šupinatý - Juraj Moško

1,0 - 94b - modrý šupinatý - Juraj Moško

1,0 - 92b - modrý šupinatý - Juraj Moško

1,0 - 95b - modrý šupinatý - Jerzy Dudka

1,0 - 96b - Víťaz - modrý šupinatý - Jerzy Dudka

1,0 - 95b - modrý šupinatý - Józef Riwoň