K hodnocení tvaru holuba je třeba říci následující:

Kroužek na noze musí být viditelný. Když není vidět, obvykle jde o volné peří, jde o vadu. Hodnotí se známkou g nebo b podle rozsahu.

Uvolněná křídla - nehovoří se o standardním požadavku. Tady byste měli být trpělivý, když jsou křídla trvale pod ocasem, je to vada. Hodnocení holuba známkou max. g.

Příliš malá hlava na našich 1,0 - nejvyšší hodnocení sg.

Poměrná šířka hrudi k délce těla se navzájem harmonicky shodují. Znamená to, že největší zvíře nemusí být nejkrásnější. Soulad všech částí těla jsou zásadní, ale nechceme drobná malá zvířata.

Hmotnost holubů 800 - 900g u mladých a 900 - 1000g starších jedinců. Hmotnost holubic 700 - 800g u mladých a 800 - 900g u starších jedinců. Tyto informace je třeba chápat jako horní hranici.

Špatně zakrytá záda je vadou a vykazuje se hodnocení g. Zvířata, která mají odchylky v krytí zad jsou kvalifikováni podle potřeby.

 

Barva:

Základní barva by měla být v ideálním stavu stejnoměrná po celém těle. Přejeme si pro naše modré barvy zbarvení našich modrých pouličních holubů. Ať jsou holubi jasnější nebo tmavší není rozhodující, musí být stejnoměrné po celém těle. Limit je překročen, když se stane holub šedý, obvykle je to spojené se zakaleným štítem a zahnědlýma "měděnýma" prsama, na krku již není zelený lesk. V obou případech platí pouze jedno hodnocení max. g.

V našem modrém zbarvení štítů bez jasného tmavého lemu je to vada g.

Bílí krk, bílá stehna, bílé skvrny jsou hrubé vady a vždy získají hodnocení b. U našich barevných holubů se vyskytují  hřbetní nebo břišní barevné body (modrá, zašedlá záda, spodek a ocas), hodnocení má být b.

Lesk se hodnotí podle umístění holubů (v hale nebo ve venkovních prostorách) podle světelného efektu.

Rez v kresbě štítů je hrubou vadou, pepř ve štítech a pruhu je vždy vada.

Šedý lem kresby štítů se řadí do třídy hodnocení max. sg. Požadujeme jemný barevný lem, u modrých černý jemný lem. U nerovnoměrného (nepravidelného, třepenitého) lemu se body odečítají.

 

Kresba:

U našich všech barev je čistota kresby bílá. Ovály by měly být dobře zaoblené a stejnoměrné. Kreslení mezer v naší modré (šupkaté kresbě), hodnocení max. sg. Příliš silný výraz šupkatosti je v souboru "vadné mezery". Tolerance je stále požadována pro naše barevné holuby. U našich pruhových holubů je vždy vadou viditelný třetí pruh, hodnocení g. Také ovály v srdci vazby a štítů křídel je nutno potrestat.

Nedostatek nebo nadbytek bílých letek je hrubá vada (méně než 6 a více než 10 bílých letek). Holubi se 6 bílými letkami mohou dosáhnout maximální hodnocení hv. Holubi se 6 bílými letkami, které nevyčnívají mohou dosáhnout hodnocení v. Holuby s 11 ručními letkami mohou dosáhnout max. hodnocení g. Rozdíl vetší než 2 letek je hrubá vada, hodnocení max. g.

 

Ostatní:

Čistá světlá žlutá barva očí zabraňuje většímu hodnoceni jak sg. V opačném případě je vždy touha po intenzivnějším zbarvení očí.

Barva zobáku u našich modrých a černých je nutno požadovat černou. U červených a žlutých se snažme o voskovou barvu. Jeden lehký pigment v horní vrstvě je požadováno do kvalifikace "doporučení". Pokud dojde ke vzniku pigmentu v dolní části zobáku je hodnoceni max. g. U starších zvířat platí totéž, ale prosíme o taktnost.

Třepenité peří se stále častěji objevuje, je to trvalé zlo. V závislosti na stupeň rozsahu je hodnocení v kolonce (přání nebo vada).

 

Vysvětlivky k hodnocení:

Hodnocení Body Nemecky Česky
v 97 vorzüglich Vynikající
hv 96 hervorragend Výborný
sg 95 - 93 sehr gut Velmi dobrý
g 92 - 91 gut Dobrý
b 90 befriedigend Dostatečný
u 0 ungenügend Nedostatečný
ob 0 ohne Bewertung Bez hodnocení
nb 0 nicht Bewertet Nehodnoceno
fik 0 falsche Klasse Špatná třída
leer 0 Tier fehlt in Käfig Chybí zvíře

 

Přeloženo z německého originálu (po malých úpravách).

KRISTEK JIŘÍ