Výročná členská schôdza sa bude konať pri klubovej výstave v Agrokomplexe v Nitre v sobotu 23.11.2013 v pavilóne F od 13:00. Na schôdzi prebehne odovzdanie ocenení z klubovej výstavy.