Výročná členská schôdza sa bude konať pri klubovej výstave v Agrokomplexe v Nitre v sobotu 12.12.2015, stretneme sa priamo pri výstavných klietkach holubov Rysov o 13:00. Na schôdzi prebehne vyhodnotenie klubovej výstavy.