Správa o činnosti klubu chovateľov holubov rysov za rok 2022.

Klub mal v roku 2022 týchto 16 členov:

Zoznam členov klubu:

1. Ivan Anotny (čestný člen)

2. Róbert Beňačka

3. MUDr. Martin Boldiš

4. Rastislav Čmarada

5. Pavel Holečka

6. Jozef Hudák

7. Rudolf Kullač

8. RNDr. Juraj Moško, PhD.

9. Ing. Miroslav Moško

10. Jozef Petraško

11. Ing. Ján Sabolčík

12. Ivan Stodola

13. Karol Szabó

14. Ľubomír Vlčko st.

15. Dana Žáková

16. Bc. Ján Žondor

 

Činnosť nášho klubu v roku 2022 pokračuje chovom a šľachtením holubov rysov, ktoré chováme vo viacerých farebných rázoch. Stále prevažuje ráz modrý šupinatý, ale členovia klubu chovajú aj strieborné, červené a žlté šupinaté, modré bielopásavé a taktiež sa venujeme šľachteniu nového rázu hnedoplavý šupinatý.

Klub chovateľov holubov rysov pravidelne každý rok organizuje Špeciálnu výstavu klubu. Rovnako sa tak udialo aj v roku 2022, keď pri Celoštátnej výstave v Nitre klub usporiadal Špeciálnu výstavu klubu. Na klubovej výstave boli vystavené holuby v 5 farebných rázoch a prvý krát po rokoch bol vystavený aj farebnohrotý ráz. Okrem rysov boli prvý krát na klubovej výstave vystavené aj staropoľské rysy.

Žiaľ v roku 2022 nás a tento svet nečakane opustil dlhoročný člen klubu Róbert Beňačka, na špeciálnej výstave klubu sme sa s ním rozlúčili a naposledy vystavila jeho holuby jeho dcéra. Česť jeho pamiatke a tomu, čo všetko za svoj život pre holuby rysy urobil.

Na výročnej členskej schôdzi bol zvolený nový výbor na čele s predsedom Jurajom Moškom.

Podobne ako pred rokom sa naši chovatelia zúčastnili klubovej výstave výletkov českého klubu chovateľov holubov rysov v Tečoviciach. Naši český priatelia nás opäť srdečne privítali nielen na výstave, ale aj na ich tradičnom spoločenskom posedení. Sme radi, že spolupráca s českým klubom stále funguje a okrem vzájomnej pomoci pri šľachtení holubov rysov rozvíjame aj vzájomné vzťahy a priateľstvá s bratmi Čechmi.

Ďalšie informácie o našom klube pre členov aj pre širšiu verejnosť nájdete na našej webovej stránke www.klubrysov.sk

RNDr. Juraj Moško, PhD., predseda klubu.

V Drienovskej Novej Vsi 4. 4. 2023