Vážení priatelia chovatelia,

predsedníctvo Poľského zväzu chovateľov sa rozhodlo zrušiť Európsku výstavu zvierat plánovanú na jeseň tohto roku:

Oznámenie

Vážení chovatelia,

Správna rada poľskej asociácie HGRiDI s poľutovaním vám oznamuje, že v dôsledku viacerých nepriaznivých okolností sa spoločne a v súlade s Prezídiom Európskej federácie a Targi Kielce S.A. rozhodlo odvolať organizáciu európskej výstavy, plánovanú v Kielciach, 10. – 13. novembra 2022.

 

S pozdravom

Ján Pajka - predseda predstavenstva

Zdroj: https://www.pzhgridi.pl