Správa o činnosti klubu za rok 2015.

Klub mal v roku 2015 12 členov.

Zoznam členov klubu:

1. Ivan Anotny

2. Róbert Beňačka

3. MUDr. Martin Boldiš

4. Pavel Holečka

5. Jozef Hudák

6. Rudolf Kullač

7. Mgr. Juraj Moško

8. Ing. Miroslav Moško

9. Jozef Petraško

10. Karol Szabó

11. Ľubomír Vlčko st.

12. Dana Žáková

Činnosť nášho klubu je zameraná na chov a šľachtenie holubov Rysov. Holuby Rysy chováme vo viacerých farebných rázoch.

Klub chovateľov holubov rysov pravidelne každý rok organizuje Špeciálnu výstavu klubu. Členovia klubu tiež svoje holuby vystavujú na miestnych a oblastných výstavách vo svojom regióne.

S českým Klubom chovateľov holubov Rysov máme dlhoročné priateľské vzťahy, a každoročne sa stretávame na ich klubovej výstave v Tečoviciach. Spolupracujeme pri šľachtení holubov Rysov. Doplňujeme si chovný materiál a odovzdávame skúsenosti z chovu.

Informácie o našom klube pre členov aj pre verejnosť zverejňujeme na našej webovej stránke www.klubrysov.sk

5.-6.12.2016 sme sa ako slovenský Klub chovateľov holubov Rysov zúčastnili na klubovej výstave výletkov českého Klubu chovateľov holubov Rysov v Tečoviciach. Členovia nášho klubu, Ivan Antony, Rudolf Kullač, Juraj Moško, Miroslav Moško, Jozef Petraško a Karol Szabó vystavili celkom 28 holubov Rysov. Najlepšie ocenenie z nich získali holubice Jozefa Petraška 2x95 bodov a holub Karola Szabó dostal tiež 95 bodov. Celkovo bolo vystavených 202 holubov rysov. Priateľmi z českého klubu sme boli milo prijatí. Zvlášť chcem poďakovať predsedovi klubu priateľovi Radimovi Kutrovi za priam rodinné prijatie a starostlivosť. Zároveň sme sa zúčastnili aj ich členskej schôdze a na priateľskom posedení sme upevnili priateľstvo.

12.-13.12.2015 sme popri XVIII Celoštátnej výstava zvierat v Nitre usporiadali aj našu Klubovú výstavu holubov Rysov. Členovia klubu Rudolf Kullač, Robert Beňačka, Martin Boldiš, Juraj Moško, Jozef Petraško, Karol Szabó a Pavel Holečka vystavili spolu 44 holubov Rysov v troch farebních rázoch. Najlepšie holuby získali tituly Šampión klubu a Čestné ceny klubu. Zároveň počas výstavy sme mali aj Výročnú členskú schôdzu klubu.

Správu spracoval Ing. Miroslav Moško, predseda klubu.

V Drienovskej Novej Vsi 8.10.2016