Správa o činnosti klubu chovateľov holubov rysov za rok 2020.

Klub mal v roku 2020 týchto 16 členov:

Zoznam členov klubu:

1. Ivan Anotny (čestný člen)

2. Róbert Beňačka

3. MUDr. Martin Boldiš

4. Rastislav Čmarada

5. Pavel Holečka

6. Jozef Hudák

7. Rudolf Kullač

8. Mgr. Juraj Moško

9. Ing. Miroslav Moško

10. Jozef Petraško

11. Ing. Ján Sabolčík

12. Ivan Stodola

13. Karol Szabó

14. Ľubomír Vlčko st.

15. Dana Žáková

16. Bc. Ján Žondor

 

Činnosť nášho klubu je zameraná na chov a šľachtenie holubov rysov, ktoré chováme vo viacerých farebných rázoch. Prevažuje ráz modrý šupinatý, ale členovia klubu chovajú aj strieborné, červené a žlté šupinaté, modré bielopásavé a taktiež sa venujeme šľachteniu nového rázu hnedoplavý šupinatý.

Klub chovateľov holubov rysov pravidelne každý rok organizuje Špeciálnu výstavu klubu. Avšak pandémia nám skrížila plány a výstava sa nekonala, keďže Celoštátna výstava zvierat bola v roku 2020 zrušená. Členovia klubu tiež svoje holuby vystavujú na miestnych a oblastných výstavách vo svojom regióne, no aj tu pandémia našu výstavnícku činnosť obmedzila.

S českým klubom chovateľov holubov rysov máme dlhoročné priateľské vzťahy, a každoročne sa stretávame na ich klubovej výstave v Tečoviciach. Ani tá sa však kvôli pandémii nekonala. Spolupracujeme pri šľachtení holubov rysov, doplňujeme si chovný materiál a odovzdávame skúsenosti z chovov.

Informácie o našom klube pre členov aj pre verejnosť zverejňujeme na našej webovej stránke www.klubrysov.sk

RNDr. Juraj Moško, PhD., poradca chovu klubu.

V Drienovskej Novej Vsi 14. 2. 2021