Správa o činnosti klubu chovateľov holubov rysov za rok 2021.

Klub mal v roku 2021 týchto 16 členov:

Zoznam členov klubu:

1. Ivan Anotny (čestný člen)

2. Róbert Beňačka

3. MUDr. Martin Boldiš

4. Rastislav Čmarada

5. Pavel Holečka

6. Jozef Hudák

7. Rudolf Kullač

8. Mgr. Juraj Moško

9. Ing. Miroslav Moško

10. Jozef Petraško

11. Ing. Ján Sabolčík

12. Ivan Stodola

13. Karol Szabó

14. Ľubomír Vlčko st.

15. Dana Žáková

16. Bc. Ján Žondor

 

Činnosť nášho klubu v roku 2021 pokračuje chovom a šľachtením holubov rysov, ktoré chováme vo viacerých farebných rázoch. Stále prevažuje ráz modrý šupinatý, ale členovia klubu chovajú aj strieborné, červené a žlté šupinaté, modré bielopásavé a taktiež sa venujeme šľachteniu nového rázu hnedoplavý šupinatý.

Klub chovateľov holubov rysov pravidelne každý rok organizuje Špeciálnu výstavu klubu. Avšak rovnako ako v roku 2020 sa klubová výstava kvôli pandémii nekonala. Podarilo sa nám však vystaviť naše holuby na klubovej výstave výletkov českého klubu chovateľov holubov rysov v Tečoviciach. Naši chovatelia boli na výstave úspešní a získali aj čestné ceny, Rudolf Kullač za žltého šupinatého rysa a Karol Szabó za modrého šupinatého rysa. Naši český priatelia nás opäť srdečne privítali nielen na výstave, ale aj na ich tradičnom spoločenskom posedení, ktoré bolo opäť sprevádzané oslavou jubilantov Františka Dostála a Rostislava Kaňku mladšieho. Spolupráca s českým klubom je naozaj obohacujúca, kde okrem vzájomnej pomoci pri šľachtení holubov rysov, si rozvíjame aj vzájomné vzťahy a priateľstvá s bratmi Čechmi.

Ďalšie informácie o našom klube pre členov aj pre širšiu verejnosť nájdete na našej webovej stránke www.klubrysov.sk

RNDr. Juraj Moško, PhD., poradca chovu klubu.

V Drienovskej Novej Vsi 19. 2. 2022