Výročná členská schôdza sa bude konať pri klubovej výstave v Agrokomplexe v Nitre v sobotu 10.11.2012 v pavilóne F od 14:30. Prosíme všetkých členov klubu, aby uvedený termín vzali na vedomie a na klubovej schôdzi sa zúčastnili. Na schôdzi prebehne mimo iného odovzdanie ocenení z klubovej výstavy.

Na poslednej klubovej schôdzi padol návrh usporiadať klubovú výstavu mimo celoštátnu výstavu. Myšlienka nebola ďalej rozvinutá, aj kvôli tomu, že nás v tom čase na klubovej schôdzi ostalo málo. Skúste sa preto každý z vás zamyslieť, či nemáte možnosť (priestory) a chuť takúto klubovú výstavu (spolu)organizovať. Ideálne by bolo, aby sme si mohli všetci večer po výstave v pohodlí posedieť a posunúť naše chovateľské vzťahy ďalej. Vaše návrhy by sme mohli prebrať v diskusii na členskej schôdzi.