Na členskej schôdzi v Nitre sme rozoberali možnosť vystavovať na klubovej výstave výletkov českého klubu. Výstava sa koná 1. - 2. 12. 2012 v Tečoviciach. Predseda českého klubu priateľ Kutra nám poslal prihlášku na túto výstavu spolu s propozíciami.

Dohodli sme sa, že holuby zo Slovenska prihlásime spoločne. Preto kto má záujem sa zúčastniť tejto výstavy, nech to oznámi (mailom, telefonicky) predsedovi klubu priateľovi Moškovi. Ideálne by bolo, aby každý priniesol aj holuby, nie je to však podmienka. Ak máte záujem o ubytovanie, tiež to oznámte priateľovi Moškovi. Uzávierka prihlášok u priateľa Moška je v sobotu 24.11.2012, následne to zosumarizujeme a pošleme priateľovi Kutrovi.

Prihlášku si môžete stiahnúť tu: Prihláška Tečovice 2012

 

Propozície výstavy Tečovice 2012